Онлайн-оплата Участия

Номинация First Steps
Номинация Battle 1x1 или Solo
Номинации First Steps + Battle 1x1
Дополнительная номинация