3 том: Доплата за билеты

3 том: Доплата за 1 билет
3 том: Доплата за 3 билета
3 том: Доплата за 4 билета