Онлайн-оплата Участия

Номинация First Steps
Номинация Battle (1x1 или 2x2)
Номинация First Steps + Battle 1x1
Номинация Battle 1x1 + Battle 2x2
Дополнительная номинация