Онлайн-оплата Участия

Номинация First Steps
Номинация Battle (1х1 или 2х2)
Номинации First Steps + Battle 1x1
Номинации Battle 1x1 + Battle 2x2
Дополнительная номинация