Онлайн-оплата Участия

Номинация First Steps
продажа закрыта
Номинация Battle (1х1 или 2х2)
продажа закрыта
Номинации First Steps + Battle 1x1
продажа закрыта
Номинации Battle 1x1 + Battle 2x2
продажа закрыта
Дополнительная номинация
продажа закрыта