Онлайн-оплата Участия

Номинация First Steps
продажа закрыта
Номинация Battle (1х1 или 2х2)
продажа закрыта
Дополнительная номинация
продажа закрыта